TREC met de koets is sinds 2008 1 van de 3 internationale wedstrijddisciplines van de FITE.
 
Net zoals bij een TREC voor ruiters bestaat een aangespannen TREC wedstrijd uit 3 onderdelen.
De 3 wedstrijdonderdelen worden normaal gesproken verreden op 2 dagen, met hetzelfde paard (of paarden), hetzelfde tuig en dezelfde koets, meestal een marathonkoets.
Men kan meedoen in enkelspan, dubbelspan of vierspan, en dat met pony’s, paarden, trekpaarden, ezels en muildieren/muilezels.
Het paard dient minimum 4 jaar oud te zijn en in goede fysieke conditie, kalm en goed aan de hulpen staan van de menner.
 
De TREC deelnemers dienen minimum 16 jaar oud te zijn. De menner is steeds vergezeld van een teamgenoot.
 
Het gaat hier niet alleen om het uithoudingsvermogen van het paard en de behendigheid van de menner.
De menner en/of zijn teamgenoot dienen namelijk ook te kunnen kaartlezen en zich oriënteren in het landschap.
Tijdens de POR zullen ze met behulp van een stafkaart een parcours afleggen tussen 12 en 35 km.
De obstakels die men onderweg in de natuur tegenkomt, dient men veilig te passeren.
Er is geen officieel wedstrijdtenue, maar een helm is verplicht bij alle wedstrijdonderdelen.
 
Het eindklassement is gebaseerd op het geheel van de proeven, geen enkele proef kan een uitsluiting met zich meebrengen behalve als men het gemiddelde niet behaalt bij de veiligheidscontrole.
Over het gehele parcours komt de aanspanning verschillende hindernissen tegen die de behendigheid van de menner en de dressuurkwaliteiten van het paard zullen testen.
 
Men TREC wedstrijden, zijn open voor alle paardenrassen.
Ze hebben als doel het beoordelen van één of meer paarden, een menner en zijn teamgenoot / teamgenoten over meerdere aspecten van de technieken voor het aangespannen trektochten maken met de beste veiligheidsvoorwaarden en uitvoerbaarheid.
 
Bij de wedstrijden is het TREC reglement voor Men TREC en TREC onder de man van toepassing.
Verwijzing naar Reglementen TREC club Nederland, lees voor ruiter / paard: menner / groom of aanspanning.
 
De wedstrijd bestaat uit 3 onderdelen.
- De veiligheidscontrole
- POR
- PTV
     
 
Duur: 10 min. – maximaal aantal punten: 40 punten
 
Tuig:
veilig, sterk, goede staat van het leer, op maat
 
Paarden:
Pony’s/paarden: goede algemene gezondheid, schoon, correcte staat van de hoeven, papieren in orde
 
Menwagen:
evenwicht, netheid, stevigheid, remmen en verlichting.
 
Veiligheidsmateriaal:
EHBO-materiaal voor paard en mens, leder-herstelkit, hoefsmederijgerei, Pechkit voor de koets (o.a. remolie).
     
Maximaal te behalen punten: 240 punten
 
Voor deze proef met men goed kunnen kaartlezen.
 
De deelnemers hebben 15 minuten om in de “kaartenzaal” een getraceerde stafkaart over te tekenen op een blanco kaart.
Zij hebben dan opnieuw nog 5 minuten om zich naar de startlijn van de POR te begeven.
 
De deelnemers kopiëren dus het parcours van de oriëntatierit in de maproom.
De totale afstand van de rit bedraagt zo’n 12 tot 35 kilometer.
 
Tijdens het afleggen van hun route zullen de deelnemers strategisch geplaatste controleposten tegenkomen die de correctheid van de afgelegde weg controleren.
Bij elke foute route of “gemiste” post zullen strafpunten toegekend worden.
Op elke controlepost krijgt men een bepaalde ideale snelheid mee die men zo exact mogelijk dient aan te houden tot aan de volgende post. Uiteraard is de wegcode van toepassing tijdens het gehele parcours.
     
Maximaal te behalen punten: 160 punten
 
Dit is een proef van ongeveer 1,5 tot 5,0 km, af te leggen aan een ideale snelheid (maximum 12 km/uur), waarbij men 16 hindernissen dient te nemen.
Deze mogen afgelegd worden in een willekeurige of vastgelegde - maar steeds regelmatige - gang
 
De PTV hindernissen zijn zo opgemaakt dat zij natuurlijke hindernissen nabootsen, die men tijdens een buitenrit kan tegenkomen.
Zo bv. de doorwaadbare plaats, de halve draai in een cirkel, het mennen met één hand rond een paal, de bel, de brug, de gang, het rond punt, het halt houden en vertrek op een helling enz.
 
Voor bepaalde hindernissen zullen meer punten toegekend worden naarmate de gekozen gang (stap, draf, galop) en in functie van de aard van de proef.
Een hogere gang levert meer punten op maar wanneer men van gang verandert worden er punten afgetrokken.
Een bordje bij de start van bepaalde hindernissen duidt de gewenste gang aan.
Het respecteren en beheersen van de gangen zijn bijgevolg absoluut noodzakelijk.