Wat is TREC

TREC komt oorspronkelijk uit Frankrijk, vandaar dat internationaal de Franse afkortingen worden gebruikt. Het rijden van trektochten is in Frankrijk een professioneel beroep.

TREC staat voor Technique de Randonnée Equestre de Compétition en betekend letterlijk “competitieve ruiter trektochttechnieken”.
Een TREC wedstrijd is in feite een bekwaamheidstest voor recreatieruiters waarbij de nadruk wordt gelegd op de vaardigheden in trektochttechnieken en de saamhorigheid tussen ruiter en paard.

Deze discipline is bij uitstek geschikt om de samenwerking tussen ruiter en paard te versterken op een plezierige wijze, in een ongedwongen sfeer.
Een goed uithoudingsvermogen en behendigheid van het paard komen hierbij van pas, het oriëntatie vermogen van de ruiter een goede dressuurmatige beheersing van het paard zijn even zo belangrijk.

Buitenrijden staat centraal bij TREC wedstrijden

Omdat trektochten rijden in Frankrijk een professioneel beroep is, was men op zoek naar een meetbare test voor ruitertoeristen.
Het oorspronkelijke idee is uiteindelijk geëvolueerd naar de TREC wedstrijden.
TREC komt dus oorspronkelijk uit Frankrijk, vandaar dat internationaal de Franse afkortingen worden gebruikt.
TREC staat voor Technique de Randonnée Equestre de Compétition en betekend letterlijk competitieve ruiter trektochttechnieken.

Tijdens een TREC wedstrijd moet de combinatie ruiter/paard aantonen dat ze zich in elke klassieke trektochtsituatie kunnen redden.
De ruiter zal het vertrouwen van het paard moeten winnen, zodat deze uitvoert wat er van hem/haar verlangd wordt. Er is dan ook een grote dosis behendigheid, doorzettingsvermogen, kalmte en uithoudingsvermogen nodig om het paard door allerlei hindernissen te loodsen, ongeacht de aard of de weersomstandigheden.
De gangen moeten optimaal onder controle zijn om geen kracht te verspillen en de technische aanpak van de obstakels wordt gezamenlijk overwonnen.
Omdat er zowel hindernissen te voet als te paard zijn, is het belangrijk dat er wederzijds vertrouwen en optimale communicatie is.
Een degelijke technische voorbereiding, correcte conditietraining en een goede dressuurbasis zijn extra in je voordeel tijdens de wedstrijd.

De hele wedstrijd bestaat dus uit drie onderdelen, namelijk:
– Een oriëntatierit (POR = Parcours d’Orientation et de Regularité) met voorgeschreven snelheden.
– Een gangenbeheersingsproef (MA = Maîtrise des Allures”) waarbij je een afstand van 100 of 150m zo langzaam mogelijk moet galopperen (heen) en zo snel mogelijk moet stappen (terug).
– Een terreinrit met hindernissen (PTV = Parcours en Terrain Varié) bestaande uit een afstandsrit met zo’n 16 hindernissen die je binnen een bepaalde tijd moet afleggen.

Meer informatie over de afzonderlijke onderdelen vind je op de website en uiteraard in de reglementen van de TREC club Nederland. Daar vind je ook informatie over alle afzonderlijke PTV hindernissen.

Bezoek de website: TREC club Nederland

Om TREC te starten heb je geen startkaart nodig en hoef je nog niet lid te zijn van de vereniging.
Je mag 3 keer starten zonder lid te zijn van TREC club Nederland, waarvan maximaal 2x in één jaar.
Het wordt aangeraden om, voordat je de eerste wedstrijd rijdt, de algemene reglementen en de hindernisreglementen door te lezen.
Zeker als je ook in het buitenland start, want daar kunnen de reglementen net iets anders zijn dan in Nederland. We merken vaak dat mensen punten laten liggen doordat ze de reglementen niet kennen en soms kan dit zelfs uitsluiting tot gevolg hebben.

Het is vanzelfsprekend dat brutaliteit, doping of mishandeling van dieren bestraft wordt met uitsluiting en ook fair-play tussen de deelnemers onderling staat in een hoog vaandel.

Niveaus
TREC wedstrijden kennen verschillende wedstrijdniveaus, die telkens wat meer vragen van de conditie of technischer zijn qua opdrachten en hindernissen.
– T1 is de kennismakingsklasse, deze is voor beginnende TREC ruiters die nog geen lid zijn van de vereniging.
– T2 is vergelijkbaar qua niveau, maar is voor ruiters die wel lid zijn van de vereniging.
– T3 wordt het een stapje moeilijker met navigeren en zijn de hindernissen moeilijker.
– T4 is de hoogste Nationale klasse.

Een ruiter die net begint met TREC start over het algemeen in de T1 of T2.
Er is bij TREC club Nederland geen verplichte promotie, dus je kan ook in deze klasse blijven rijden. In deze klasse mag je tijdens de POR in een groep (equipe) van 2-3 personen rijden.
In de T3 mag dit ook, maar dan met maximaal 2 ruiters.
Vanaf de T4 start je individueel.